وارد شدن به فروشگاه روبراه
سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شرح ارور های ماشین لباسشویی بوش سری WAT

شرح ارورها و باگ‌های ماشین لباسشویی بوش :

 

کد خطا :

نمایش در حالت نرمال ( NM)

نمایش در حالت تست ( TM )

 

تعمیر تخصصی ماشین لباسشویی بوش در محل

 

/:NM

TM:E:01-00

 1. کد هماهنگی (VARIANT CODE) اشتباه است.در چنین حالتی دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2. ایراد سخت افزاری برد اصلی یا نمایشگر وجود دارد.برای رفع این ارور در حالت تست مود کد هماهنگی (VARRIANT CODE) را چک کنید.
 3. ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر ایراد دارد.پس باید برد اصلی ،برد پنل و ارتباط بین آنها را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:01-05

 1. برد اصلی ایراد دارد.(تریاک یا رله معیوب است).در چنین وضعیتی دو راهکار وجود دارد :دستگاه را خاموش روشن کنید.برد اصلی و سیم ها را چک کنید.

 

/NM:E:05-00

TM:E:01-05

 1. برد اصلی یا نمایشگر ایراد نرم افزاری دارد .پس برد اصلی و نمایشگر را چک کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.

 

 

کتابچه آموزش تعمیر تخصصی و شرح تخصصی کدهای خطا و رفع عیوب

/:NM

TM:E:05-10

برد اصلی یا نمایشگر ایراد دارد.برد اصلی را چک کنید و در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید.

 

/:NM

TM:E:10-00

 1. برد آیدوز ایراد دارد. دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2. پمپ های آیدوز یا سیم های آن ایراد دارد. برد آیدوز، پمپ آیدوز و سیم‌های آن را چک کنید
 3.  در حالت تست مود مایع شوینده در مخزن آیدوز وجود دارد. در چنین حالتی مخزن مایع شوینده را خالی کنید.

/:NM

TM:E:10-10

 1. بین برد اصلی و ایدوز ارتباط برقرار نمی شود.دستگاه را خاموش روشن کنید. سیم های ارتباطی برد آیدوز و برد اصلی را چک کنید.

/:NM

TM:E:10-20

 1. پمپ آی دوز ایراد دارد. دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2. سنسور های تشخیص سطح موادشوینده ایراد دارد. کشوی مواد شوینده را تا انتها ببندید. سیم های ارتباطی بین برد آیدوز و پمپ آیدوز را چک کنید

 

/NM:E:11-01

TM:E:11-01

 1.  سیم و سوکت ها را چک کنید. دستگاه را خاموش و بعد از ۳۰ ثانیه روشن کنید.
 2.  برد بخار ایراد دارد.برد بخار و سیم‌های آن را چک کنید.

 

/NM:E:11-02

TM:E:11-02

 1.  سیم و سوکت ها را چک کنید. دستگاه را خاموش و پس از ۳۰ ثانیه روشن کنید.
 2.  برد بخار ایراد دارد برد بخار ,فن و سیم‌های آن را چک کنید

 

/:NM

TM:E:11-03

 1. شیر برقی بخار یا شلنگ آن مسدود شده است. دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2.  سنسور سطح آب بخار ایراد دارد.
  سیم‌ها،شیر برقی و سنسور بخار، شلنگ و برد بخار را چک کنید.
 3. برد بخار ایراد دارد.

 

/:NM

TM:E:11-04

 1. شیر برقی بخار خراب شده است. دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2.  سنسور سطح آب بخار ایراد دارد.سیم‌ها،شیر برقی و سنسور بخار، شلنگ و برد بخار را چک کنید.
 3.  برد بخار ایراد دارد.

 

/:NM

TM:E:11-06

 1. ژنراتور بخار ایراد دارد.دستگاه را خاموش و پس از ۳۰ ثانیه روشن کنید.
 2. برد بخار ایراد دارد. بعد بخار و سیم‌های آن را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:11-07

 1. ژنراتور بخار ایراد دارد. دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2. برد بخاری را دارد. بخار و سیم‌های آن را چک کنید.

 

بیشتر بخوانید  چطوری ماشین ظرفشویی را سرویس کنیم؟

/:NM

TM:E:11-08

 1. ژنراتور بخار ایراد دارد. دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2.  برد بخار را دارد .بخار و سیم‌های آن را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:11-10

 

 1. ژنراتور بخار ایراد دارد .دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2.  برد بخار را دارد .بخار و سیم‌های آن را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:20-10

 1. سنسور تشخیص دما ایراد دارد. سنسور و سیم‌های آن را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:20-60

 1. مدار المنت ایراددارد .المنت, سیم‌های آن و برد و تنظیمات را چک کنید.
 2. دمای تنظیم شده قابل دستیابی نیست.
 3.  ولتاژ برق کم است.
 4.  المنت خراب است یا جرم گرفته است.
 5.  رله المنت (برد اصلی) ایراد دارد.

 

/NM:20-61

TM:E:20-61

 1.  سنسور NTC ایراد دارد.( مقدار سنسور خارج از حد مجاز است). دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2.  رله المنت خراب است. سنسورNTC، المنت و برد را چک کنید.
 3.  المنت یکسره در مدار است.

 

/NM:30-10

TM:E:30-10

 1.  شیر آب بسته است.شیر آب ,مسیر ورود آب, شیر برقی و آکواستاپ و فشار آب را چک کنید.
 2.  فشار آب کمتر از یک بار است. چک کنید.
 3.  فیلتر ورودی آب مسدود شده است.
 4.  شیر برقی اکوااستاپ خراب است.
 5.  هیدروستات خراب است.

 

/:NM

TM:E:30-20

 

 1.  مسیر تخلیه یا پمپ تخلیه مسدود است. پمپ تخلیه و مسیر تخلیه را چک کنید.
 2. شیر برقی خراب است و نشتی دارد. شیر برقی را چک کنید.
 3.  مخزن یا شلنگ هیدروستات جرم گرفته است. هیدروستات و مخزن هیدروستات را چک کنید.
 4.  هیدروستات خراب است.

 

/:NM

TM:E:31-01

 

 1. مخزن یا شلنگ هیدروستات جرم گرفته است. دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2.  هیدروستات خراب است. هیدروستات و مخزن و شلنگ هیدروستات را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:31-11

 1. شلنگ هیدروستات درآمده یا جرم گرفته است. دستگاه را خاموش و روشن کنید
 2. هیدروستات خراب است. هیدروستات مخزن و شلنگ هیدروستات را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:33-00

 

 1.  آب شمار خراب است.آب شما و سیمای آن را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:34-00

 1. آکواسنسور ایراد دارد. آکواسنسور و سیم های آن را چک کنید.

 

/NM:35-10

TM:E:35-10

 

 1. کف دستگاه آب وجود دارد.دستگاه را از نظر نشتی بررسی کنید و کف دستگاه را خشک کنید.
 2.  سیستم نشتی دارد.اکوااستاپ و سیم های آن را چک کنید.
 3. آکوااستاپ خراب است.

 

/NM:36-10

TM:E:36-10

 

 1. پمپ تخلیه خراب یا مسیر تخلیه مسدود است.دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2.  کف زیاد داخل دیگ است. مسیر تخلیه و پمپ تخلیه را چک کنید.
 3. مخزن هیدروستات جرم گرفته یا هیدروستات خراب است.هیدروستات و مخزن هیدروستات را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:37-00

۱. اتصال کوتاه در قسمت کنترل شیر برقی ها (برد) وجود دارد .شیر برقی ها, آکوااستاپ و برد را چک کنید.
۲. شیر برقی خراب است.

 

/:NM

TM:E:60-06

 

 1.  سیم های موتور قطعی دارند. دستگاه را خاموش و بعد از ۳۰ ثانیه روشن کنید.
 2. رله موتور ایراد دارد. سیم های بین موتور و برد را چک کنید.همچنین برد اینورتر را چک کنید.

 

بیشتر بخوانید  پیش شستشویی در ماشین ظرفشویی

/:NM

TM:E:60-10

 

 1.  برد اینورتر برد اصلی معیوب است. دستگاه را خاموش و بعد از ۳۰ ثانیه روشن کنید.
 2. سنسور ۳G/3D ایراد دارد .سیم‌های بین موتور و برد را چک کنید.
  همچنین برد اینورتر و سنسور را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:60-21

 1.  برد اینورتر یا برد اصلی معیوب است. دستگاه را خاموش و بعد از ۳۰ ثانیه روشن کنید.
 2.  سنسور۳G/3D ایراد دارد سیم‌های بین موتور و برد را چک کنید. همچنین برد اینورتر و سنسور را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:60-23

 

 1. ارتباط بین برد اصلی و اینورتر با مشکل مواجه شده است.برد اینورتر و برد اصلی و ارتباط بین آنها را چک کنید.
 2.  برد اصلی یا اینورتر ایراد دارد.

 

/:NM

TM:E:60-24

 

 1. بلبرینگ های موتور یادگیری ایراد دارد و نمی چرخد دستگاه را خاموش و بعد از ۳۰ ثانیه روشن کنید.
 2. مقدار لباس داخل دیگ زیاد است. آبکش را از نظر چرخش امتحان کنید.
 3. هنگام خشک کردن داخل دستگاه آب است . مسیر تخلیه مقدار لباس و برد اینورتر را چک کنید

 

/:NM

TM:E:60-25

 

 1.  ولتاژ برق کم است. دستگاه را خاموش بعد از ۳۰ ثانیه روشن کنید همچنین برد اینورتر و ولتاژ را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:60-26

 

 1. ولتاژ برق زیاد است.دستگاه را خاموش و بعد از ۳۰ ثانیه روشن کنید همچنین برد اینورتر و ولتاژ را چک کنید.

 

/NM:E:60-27

TM:E:60-27

 

 1. سیمهای بین موتور و برد اینورتر قطعی دارند .دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2. برد اینورتر ایراددارد .برد اینورتر و سیم های بین برد و موتور را چک کنید.

 

/NM:E:60-28

TM:E:60-28

 1. مدار موتور ایراد دارد دستگاه را خاموش و بعد از ۳۰ ثانیه روشن کنید
 2. موتور گیر دارد. برد اینورتر و موتور را چک کنید
 3. سیم پیچ موتور ایراد دارد.

 

/NM:E:60-29

TM:E:60-29

 

 1. سیم و سوکت های موتور ایراد دارد. دستگاه را خاموش و بعد از ۳۰ ثانیه روشن کنید.
 2. موتور ایراد دارد. برد اینورتر و موتور را چک کنید.

 

/NM:E:60-2R

TM:E:60-2R

 

 1.  موتور یا آبکش ایراد دارد. مقدار لباس داخل دیگ را چک کنید.
 2.  ارتباط بین برد اینورتر و موتور ایراد دارد .ارتباط بین این دو قطعه را چک کنید.

 

/NM:E:60-2B

TM:E:60-2B

 

 1. به دلیل عدم بالانس لباس ها کاملاً خشک نمی‌شوند.جنس و مقدار لباس های داخل لباسشویی را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:60-31

 

 1. سیمهای بین موتور و برد اینورتر قطعی دارند.دستگاه را خاموش و بعد از ۳۰ ثانیه روشن کنید.
 2. سیم پیچ موتور اتصال کوتاه است سیم های بین برد اینورتر و موتور را چک کنید. همچنین برد اینورتر را چک کنید و داد در آخر موتور را چک کنید.

 

/NM:64-02

TM:E:64-02

 

 1. بلبرینگهای موتور یاد ایراد دارد و نمی چرخند دستگاه را خاموش و بعد از ۳۰ ثانیه روشن کنید.
 2.  مقدار لباس داخل دیگ زیاد است. آب کشور از نظر چرخش امتحان کنید.
 3. هنگام خشک کن داخل دستگاه آب است.پمپ تخلیه و مسیر تخلیه ،مقدار لباس و برد اینورتر را چک کنید.

 

بیشتر بخوانید  چگونه فقط از خشک کن لباسشویی استفاده کنیم؟

/NM:71-10

TM:E:71-10

 

 1.  برد وای فای(home connect) ایراد دارد. سیم و سوکت ها ی برد وای فای(home connect) را چک کنید.
 2.  سیم و سوکت ها قطعی دارند.

 

/NM:E:71-11

TM:E:71-11

 

 1. برد وای فای (home connect)ایران دارد.برد اصلی برد پنل و برد وای فای را چک کنید.
 2.  برد اصلی ایراد دارد.
 3.  برد پنل ایراد دارد.

 

/NM:E:80-10

TM:E:80-10

 

 1.  میکروسوئیچ درب ایراد دارد. دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2. زبانه درب ایراددارد .میکروسوئیچ و زبان و لاستیک دور درب را چک کنید.
 3. لاستیک دور درب از جا درآمده است.

 

/NM:E:80-20

TM:E:80-20

 

 1.  میکروسوئیچ درب ایراد دارد. دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2.  زبانه درب ایراددارد. میکروسوئیچ و زبانی درد و لاستیک دور درب را چک کنید.
 3.  لاستیک دور درب از جا در آمده است.

 

/:NM

TM:E:80-30

 1.  برد اصلی ایراد دارد. برد اصلی را چک کنید.

 

/NM:E:80-31

TM:E:80-31

 

 1.  در قفل است. درب را ببندید.
 2. در بسته است و میکروسوئیچ درب عمل نمی‌کند. میکروسوئیچ درد و سیم‌های آن را چک کنید.

 

/NM:E:80-32

TM:E:80-32

 

 1. میکروسوئیچ درب قفل شده ولی درب باز است. دستگاه را خاموش و روشن کنید.
 2. زبانه باز کننده اضطراری درب کشیده شده است. میکروسوئیچ درد و سیم‌های آن را چک کنید

 

/:NM

TM:E:80-33

 

 1.  دمای میکروسوئیچ برای عملکرد بالا است. نیاز به انجام کار خاصی نیست و برطرف می‌شود.

 

/:NM

TM:E:81-02

 

 1. سنسور مقدار بار یا سیم های آن ایراد دارد. سنسور و سیم‌های آن و آهنربای مقابل سنسور را چک کنید.
 2.  آهنربای سنسور در جای خود نیست برد اصلی را چک کنید.
 3.  برد اصلی ایراد دارد

 

/:NM

TM:E:82-01

 

 1. سنسور مقدار بار یا سیم های آن ایراد دارد سنسور و سیم های آن را چک کنید.
 2.  برد اصلی را دارد برد اصلی را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:82-01

 

 1.  سنسور مقدار بار یا سیم های آن ایراد دارد سنسور و سیم‌های آن را چک کنید
 2.  برد اصلی ایراد دارد برد اصلی و برد اینورتر را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:82-10

 1.  سنسور مقدار بار یا سیم های آن ایراد دارد سنسور و سیم‌های آن را چک کنید. 
 2. برد اصلی ایراد دارد برد اصلی را چک کنید

 

/:NM

TM:E90-24

 

 1. ولتاژ برق مشکل دارد .ولتاژ برق را چک کنید.
 2.  برد اصلی را دارد آن را چک کنید.

 

/:NM

TM:E:92-00

 1.  شیر آب بسته از شیر آب ورودی را چک کنید.
 2.  فشار آب کمتر از یک بار است.شیر برقی هیدروستات و سیم ها را چک کنید.
 3.  فیلتر ورودی آب جرم گرفته است.
 4.  شیر برقی، آکوااستاپ یا هیدروستات ایراد دارد

 

/:NM

TM:E:92-01

 1.  شیر آب بسته است شیر آب و ورودی آب را چک کنید.
 2.  فشار آب کمتر از یک بار است. شیر‌برقی هیدروستات و سیم ها را چک کنید.
 3.  فیلتر ورودی آب جرم گرفته است
 4.  شیر برقی آکوااستاپ یا هیدروستات ایراد دارد

 

تعمیر تخصصی ماشین لباسشویی بوش در محل

204
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان